ARAO
agencija za radioaktivne odpadke

Prevzemanje, zbiranje, prevažanje, predhodna priprava in obdelava ter skladiščenje radioaktivnih odpadkov (izvzeti so radioaktivni odpadki iz jedrskih elektrarn). Priprava in izvedba končne rešitve za radioaktivne odpadke in izrabljeno jedrsko gorivo.


ARAO agencija za radioaktivne odpadke
ARAO agencija za radioaktivne odpadke
ARAO agencija za radioaktivne odpadke
ARAO agencija za radioaktivne odpadke
ARAO agencija za radioaktivne odpadke
ARAO agencija za radioaktivne odpadke
ARAO agencija za radioaktivne odpadke
ARAO agencija za radioaktivne odpadke
ARAO agencija za radioaktivne odpadke
ARAO agencija za radioaktivne odpadke