Raziskave javnega mnenja

povečaj pomanjšaj
V agenciji ARAO se zavedamo nujnosti vključevanja javnosti v sprejemanje ključnih odločitev glede ravnanja z radioaktivnimi odpadki, zato skušamo razumeti njen odnos do teh vprašanj. Raziskave javnega mnenja o tej tematiki izvajamo že od leta 1995 in primerjava odgovorov v desetletnem obdobju kaže zanimive trende, tudi počasno spreminjanje stališč v smeri večje družbene sprejemljivosti.

Namen vsakoletne raziskave je ugotoviti, kakšno je trenutno mnenje javnosti o radioaktivnosti in radioaktivnih odpadkih in kako se mnenje javnosti o tej temi spreminja skozi čas.

Raziskave javnega mnenja:
Javnomnenjska raziskava o sprejemljivosti odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov na lokaciji Vrbina v občini Krško


Raziskovalni projekt Agencije za radioaktivne odpadke v letu 2009 sestavljajo:
  • anketa splošne populacije,
  • anketa med prebivalci občine Brežice,
  • anketa med prebivalci občine Krško,
  • anketa med okoljevarstvenimi skupinami,
  • anketa med novinarji in
  • anketa med politično javnostjo.
Vprašalniki za vse anketirane skupine so enaki, v anketi med občani Brežic in Krškega sta dodani še dve vprašanji, javno mnenje pa spremljamo že od leta 1995.

Anketa med splošno javnostjo


Z anketo smo želeli ugotoviti, kakšno je splošno javno mnenje o jedrski tehnologiji v Sloveniji, o radioaktivnih odpadkih, ki pri tem nastajajo, in o odlagališčih zanje.

Anketo med splošno javnostjo smo v agenciji Ninamedia izvedli med 16. in 22. decembrom 2009. Anketiranje je potekalo telefonsko po metodi računalniško podprtega telefonskega anketiranja. Iz računalniškega seznama smo poklicali 5122 naključno izbranih telefonskih naročnikov, 1592 v času anketiranja ni bilo dosegljivih, 2041 jih ni želelo sodelovati v anketi, 789 pa ni ustrezalo vzorčnim določilom. Znotraj gospodinjstva smo izbrali tisto osebo, ki je bila starejša od 18 let in je zadnja praznovala rojstni dan. Anketiranih je bilo 700 oseb.

Rezultati ankete:


1. Navedite prvo besedo, ki vam pade na um, ko pomislite na »odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov«.

Prva beseda, ki anketirancem pade na um, ko pomislijo na »odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov«, je praviloma zelo negativna. Največ jih pomisli na JEK (18,1 %), nevarnost (17,4 %), sevanje (8,7 %) itd.
2. Ali menite, da je možno radioaktivne odpadke popolnoma varno skladiščiti?Da je možno radioaktivne odpadke popolnoma ali verjetno varno skladiščiti, meni dobra četrtina anketirancev. Povprečna ocena varnosti skladiščenja je 2,50. Glede varnosti skladiščenja so najbolj kritične ženske, pripadniki srednje generacije, manj izobraženi, nezaposleni, prebivalci podeželja in mariborskega dela Štajerske.

3. Kateri vir informacij najbolj vpliva na vaše mnenje o odlagališču nizko in srednje radioaktivnih odpadkov?Na mnenje anketirancev o odlagališču nizko in srednje radioaktivnih odpadkov najbolj vplivajo mediji (TV, radio, časopisi) (84,9 %), vsi ostali dejavniki, vključno z ARAO so dokaj skromno zastopani.

4. Denimo, da bi strokovnjaki ugotovili, da je v vašem kraju primerna lokacija za varno odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. Pod katerim pogojem bi se strinjali z umestitvijo odlagališča takih odpadkov v vaš kraj?Če bi strokovnjaki ugotovili, da je v njihovem kraju primerna lokacija za varno odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov, se 59,4 % anketiranih pod nobenim pogojem ne bi strinjalo z umestitvijo odlagališča takih odpadkov v njihov kraj, 14,6 % anketiranih bi se strinjalo, če bi s prijavo soglašali vsi krajani, slaba desetina bi se strinjala pod pogojem, če bi vsi krajani prejemali ustrezno finančno nadomestilo. Brez večjih pomislekov bi se strinjalo 4,7 % anketiranih. Brezpogojnih nasprotnikov je največ med ženskami, starejšimi, najmanj izobraženimi, upokojenci, prebivalci podeželja in anketiranci iz mariborskega dela Štajerske.

5. Če bi bil v vaši občini referendum, na katerem bi se odločali glede gradnje odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov, kako bi se odločili?Anketa v občinah Brežice in Krško

Ankete med prebivalci občin Brežice in Krško smo izvajali med 16. in 22. decembrom 2009, na enak način kot anketo med splošno populacijo. Iz računalniškega seznama smo poklicali 6107 naključno izbranih občanov Brežic in Krškega, 818 v času anketiranja ni bilo dosegljivih, 3911 jih ni želelo sodelovati v anketi, 578 pa ni ustrezalo vzorčnim določilom. Znotraj gospodinjstva smo izbrali tisto osebo, ki je bila starejša od 18 let in je zadnja praznovala rojstni dan. V obeh občinah smo anketirali po 400 oseb.

Rezultati ankete:

6. Navedite prvo besedo, ki vam pade na um, ko pomislite na »odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov«.Prva beseda, ki anketirancem pade na um takoj, ko pomislijo na »odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov«, je v opazovanih občinah tesno povezana z JEK – v Krškem je takšnih 24,3 %, v Brežicah pa 24,0 %, sledijo nevarnost (Krško 16,8 %, Brežice 16,3 %), onesnaževanje okolja ( 4,0 % in 7,3 %) itd.

7. Ali menite, da je možno radioaktivne odpadke popolnoma varno skladiščiti?


Da je možno visoko radioaktivne odpadke (odsluženo jedrsko gorivo) popolnoma ali verjetno varno skladiščiti meni okrog 16 % anketirancev v splošni populaciji, okrog 18 % v Brežicah in okrog 24 % v Krškem. Povprečna ocena varnosti je v splošni populaciji in Brežicah je 2,05 in Krškem 2,38.8. Kateri vir informacij najbolj vpliva na vaše mnenje o odlagališču nizko in srednje radioaktivnih odpadkov?Na mnenje anketirancev o odlagališču nizko in srednje radioaktivnih odpadkov tako v splošni populaciji (84,9 %), kot v spremljanih občinah (Brežice 71,3 % - Krško 68,8 %) najbolj vplivajo mediji, vsi ostali dejavniki, vključno z ARAO so dokaj skromno zastopani.

9. Denimo, da bi strokovnjaki ugotovili, da je v vašem kraju primerna lokacija za varno odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. Pod katerim pogojem bi se strinjali z umestitvijo odlagališča takih odpadkov v vaš kraj?
Če bi strokovnjaki ugotovili, da je v njihovem kraju primerna lokacija za varno odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov, se 59,4 % anketiranih iz splošne populacije pod nobenim pogojem ne bi strinjalo z umestitvijo odlagališča takih odpadkov v njihov kraj. V Brežicah je takšnih 49,0 %, v Krškem pa 39,8 %. Brez večjih pomislekov bi se strinjalo 4,7 % anketiranih iz splošne populacije, 4,3 % iz Brežic in 10,0 % iz Krškega. Ustrezno nadomestilo krajanom najbolj vpliva na anketirance v Krškem (25,0 %), manj v Brežicah (19,3 %) in najmanj v splošni populaciji (9,1 %).

10. Če bi bil v vaši občini referendum, na katerem bi se odločali glede gradnje odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov, kako bi se odločili?


Če bi bil v njihovi občini referendum, na katerem bi se odločali glede gradnje odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov, bi proti glasovalo 65,7 % anketirancev splošne populacije, 55,3 % anketirancev iz Brežic in 44,3 % iz Krškega, kjer bi za glasovalo 41,8 % anketiranih.