Image
Image

O nas

ARAO je specializirana strokovna organizacija na področju ravnanja z radioaktivnimi odpadki. Izvaja naloge in projekte, za katere jo pooblasti država.
Naše poslanstvo  je vzpostavitev celostnega sistema ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim jedrskim gorivom v Republiki Sloveniji skladno z najvišjimi standardi, ki jih narekuje in razvija stroka. Smo nosilci družbene odgovornosti, da kot generacija, ki ima koristi od uporabe radioaktivnih snovi, poskrbimo za trajne rešitve in da bremen ravnanja z radioaktivnimi odpadki po nepotrebnem ne prelagamo na naslednje generacije.

ARAO ob upoštevanju domačega in tujega znanja zagotavlja sistem ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom, ki trajno varuje človekovo zdravje in okolje v mejah Slovenije in zunaj nje, je hkrati tehnološko sodoben v svetovnem merilu in ekonomsko učinkovit z nacionalnega vidika.

Prizadevamo si za družbeno sprejemljive rešitve in ravnanje. Sledimo uveljavljenim načelom ravnanja z radioaktivnimi odpadki, ki so naslednja:
  • nastajanje radioaktivnih odpadkov mora biti omejeno na najmanjšo mogočo mero;
  • radioaktivne odpadke se ločuje od drugih nevarnih odpadkov;
  • varnost shranjevanja in odlaganja odpadkov temelji na uporabi več zaporednih pregrad, ki preprečujejo širjenje ionizirajočega sevanja in odpadkov v okolje;
  • pri financiranju dejavnosti ravnanja z radioaktivnim odpadki se upošteva načelo »povzročitelj obremenitve plača«.
Prav tako spoštujemo načela zaščite pred ionizirajočim sevanjem, med katerimi naj posebej omenimo t. i. načelo ALARA (kratica izhaja iz angleščine: as low as reasonably achievable), ki pomeni, da se ob upoštevanju tehničnih, ekonomskih in socialnih dejavnikov uporabi vsa sredstva in načine, s katerimi se doseže, kolikor je mogoče in je še smiselno, nizke odmerke obsevanja. Upoštevamo standarde in priporočila Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA).

O nas

ARAO je specializirana strokovna organizacija na področju ravnanja z radioaktivnimi odpadki. Izvaja naloge in projekte, za katere jo pooblasti država. 
Naše poslanstvo  je vzpostavitev celostnega sistema ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim jedrskim gorivom v Republiki Sloveniji skladno z najvišjimi standardi, ki jih narekuje in razvija stroka. Smo nosilci družbene odgovornosti, da kot generacija, ki ima koristi od uporabe radioaktivnih snovi, poskrbimo za trajne rešitve in da bremen ravnanja z radioaktivnimi odpadki po nepotrebnem ne prelagamo na naslednje generacije. 

ARAO ob upoštevanju domačega in tujega znanja zagotavlja sistem ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom, ki trajno varuje človekovo zdravje in okolje v mejah Slovenije in zunaj nje, je hkrati tehnološko sodoben v svetovnem merilu in ekonomsko učinkovit z nacionalnega vidika.
Prizadevamo si za družbeno sprejemljive rešitve in ravnanje. Sledimo uveljavljenim načelom ravnanja z radioaktivnimi odpadki, ki so naslednja:
  • nastajanje radioaktivnih odpadkov mora biti omejeno na najmanjšo mogočo mero;
  • radioaktivne odpadke se ločuje od drugih nevarnih odpadkov;
  • varnost shranjevanja in odlaganja odpadkov temelji na uporabi več zaporednih pregrad, ki preprečujejo širjenje ionizirajočega sevanja in odpadkov v okolje;
  • pri financiranju dejavnosti ravnanja z radioaktivnim odpadki se upošteva načelo »povzročitelj obremenitve plača«.
Prav tako spoštujemo načela zaščite pred ionizirajočim sevanjem, med katerimi naj posebej omenimo t. i. načelo ALARA (kratica izhaja iz angleščine: as low as reasonably achievable), ki pomeni, da se ob upoštevanju tehničnih, ekonomskih in socialnih dejavnikov uporabi vsa sredstva in načine, s katerimi se doseže, kolikor je mogoče in je še smiselno, nizke odmerke obsevanja. Upoštevamo standarde in priporočila Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA).