Osebna izkaznica ARAO

Ustanovitelj: Republika Slovenija
Status: Javni gospodarski zavod
Firma: ARAO - Agencija za radioaktivne odpadke
Sedež: Vrbina 17, 8270 Krško

Številka TRR: 0400 1004 8713 971 - odprt pri NKBM, d. d.
Upravni odbor: 4 predstavniki ustanovitelja, predstavnik zaposlenih delavcev ARAO:
  • Igor Osojnik, predstavnik ustanovitelja, predsednik
  • Bronislava Zlatkovič, predstavnica ustanovitelja, namestnica predsednika
  • Nadja Železnik, predstavnica ustanovitelja, članica
  • Damjan Seme, predstavnik ustanovitelja, član
  • Leon Kegel, predstavnik zaposlenih ARAO, član
Direktor: Sandi Viršek 

Osebna izkaznica ARAO

Ustanovitelj: Republika Slovenija
Status: Javni gospodarski zavod
Firma: ARAO - Agencija za radioaktivne odpadke
Sedež: Vrbina 17, 8270 Krško
Številka TRR: 0400 1004 8713 971 - odprt pri NKBM, d. d.

Upravni odbor: 4 predstavniki ustanovitelja, predstavnik zaposlenih delavcev ARAO:

  • Igor Osojnik, predstavnik ustanovitelja, predsednik
  • Bronislava Zlatkovič, predstavnica ustanovitelja, namestnica predsednika
  • Nadja Železnik, predstavnica ustanovitelja, članica
  • Damjan Seme, predstavnik ustanovitelja, član
  • Leon Kegel, predstavnik zaposlenih ARAO, član
Direktor: Sandi Viršek